Takst Team og Relia fusjonerer
Takst Team og Relia fusjonerer

Takst Team AS fusjonerer med Relia AS

Fra venstre i bildet Asgeir Frafjord, Bjørn Åge Maribu og Arne Mæland

Relia AS v/Asgeir Frafjord og Arne Mæland fusjonerer med Takst Team, sammen vil vi kunne tilby et langt bredere spekter av tjenester. Vi kan nå tilby både båt, bil, industritaksering og bedriftsløsøre næring. Vi styrker med dette laget vårt på de aller fleste tjenestene bl.a., trykktesting, uavhengig kontroll, storskadevurdering skadetaksering overfor forsikringsselskaper og privatkunder.

Arne Mæland er sertifisert takstmann/teknisk inspektør gjennom Norboat og takserer:
 • Båt
 • Bil
 • Motorsykkel
 • Bobil
 • Campingvogn
 • Industri, kran og løfteteknikk
 • Kjøpsveiledning for de ovennevnte
 • Elektro
 • Ansvarsvurdering av skader
 • Bistand teknisk utredning og bygg
Asgeir Frafjord er byggmester og takstmann/ teknisk inspektør. Asgeir takserer:
 • Storskader, skade- og naturskader
 • Skjønn
 • Uavhengig kontroll
 • Kjøpsveiledning
 • Forbesiktigelse for entrepenører
 • Trykktesting
 • Våtromskontroll
 • Overtakelsesforretning

Bjørn Åge Maribu, daglig leder i Takst Team sier; Med Relia på laget vil vi styrke vår kompetanse på skader/naturskader samt at vi blir et fullverdig takstfirma med de nye tjenestene innen båt- og autotaksering med flere. Arne og Asgeir er erfarne takstmenn med godt omdømme, som helt klart vil være et positivt bidrag både for våre kunder og ansatte i bedriften.

Arne og Asgeir supplerer Bjørn Åge, og sier følgende; Vi tok kontakt Takst Team fordi vi anser selskapet som det ledende takstfirma i Rogaland. Når vi nå fusjonerer med selskapet blir vi samtidig en del av den landsdekkende Takstnettkjeden – som betyr økt tilgang til spennende oppdrag for oss. Vi ser fram til et fruktbart samarbeid for begge parter.