illustrajoner takst team_Båttaksering

Båttaksering

Detaljert inspeksjon av en båt, utført av en kvalifisert og nøytral takstmann.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du å bestille en av våre tjenester?

Bruk bestillingsskjema eller kontakt oss direkte:
Telefon 51 50 24 30
E-post: post@takst-team.no

Vi utarbeider verditakst til alle typer eiendommer. Bestill taksering i dag!

Her kan du sende oss en uforpliktende henvendelse, bestille eller be om pristilbud på våre tjenester – det er bare å fylle ut skjemaet under her.

Tilstandsrapport

 • Detaljert inspeksjon av en båt, utført av en kvalifisert og nøytral takstmann, hvor hensikten er å bestemme båtens nåværende tilstand, samt å fastslå om båten er sjødyktig ut fra det bruket den er bygget for.
 • Videre vurderes det hva slags  vedlikehold og reparasjoner som er påkrevd, eller sannsynligvis vil være nødvendig i nær fremtid.
 • Taksten blir utarbeidet uten å foreta noen demonteringer i båten. Vanskelig tilgjengelige områder blir inspisert via fiberoptiske hjelpemidler. Tre og glassfiberskrog blir målt med fuktmåler for å kunne identifisere råte og vann i skrog.
 • Om oppdragsgiver ønsker at båten skal heises på land for inspeksjon av fremdrift og undervannsskrog må dette spesifiseres i bestillingen.

Verdivurdering

 • En verdivurdering tar utgangspunkt i markedet hvor en skimter til sammenlignbare båter for å sette en markedspris.
 • Videre kostnadsberegner man de identifiserte feil og mangler, samt en oppsatt prioritet for foreslåtte reparasjoner og utbedringer.
 • Vi utreder således både en markedsverdi og en teknisk verdi av båten.

Skadetakst

 • I en skadetakst vil det bli identifisert årsaken til selve skaden og hvilke bakenforliggende årsaker som lå til grunn for skaden. Videre er det viktig ved skader å identifisere om det finnes regressmuligheter mot tredje part som man eventuelt kan lastes for at skaden oppstod.
 • I taksten vil vi komme med en anbefalt reparasjonsmetode og en oversikt over estimerte skadekostnader.
 • Om kunden ønsker, kan vi følge opp reparasjonsarbeidene av båten og levere en sluttrapport etter at arbeidene er ferdigstilt.
 • Vi kan også sørge for transport av båten til ønsket verksted.

Reklamasjonstakst

 • Om du som kjøper er så uheldig å oppdage skjulte feil og mangler med båten du har kjøpt, er vi behjelpelige med å vurdere disse samt å kostnadsberegne nødvendige utbedringer.
 • Det vil også bli vurdert om båten i det hele tatt er sjødyktig etter det bruket den er bygget for etter at feil og mangler er identifisert.
 • Det vil i rapporten fremgå om det anbefales reparasjon eller om kjøpet bør heves.
 • Ofte kan reklamasjonssaker havne i rettsvesenet og da stiller vi gjerne som sakkyndige.

Les mer her 

Skal du selge båten?

 • I dag annonseres de aller fleste båter på nettet og det fører til at kjøpere ofte befinner seg på andre kanter av landet om ikke i utlandet.
 • Terskelen er derfor ofte høy for at kjøpere skal komme for å se på akkurat din båt? Et virkemiddel er jo da selvfølgelig å sette prisen på båten du skal selge veldig lav slik at den blir interessant likevel, men da du selvfølgelig ønsker å få betalt best mulig er dette sannsynligvis ikke ønskelig?
 • Det er derfor av stor betydning at du gjør båten din attraktiv med andre virkemidler enn pris. Et virkemiddel er å få utarbeidet en Tilstandsrapport fra en frittstående takstmann slik at potensielle kjøpere kan få et inntrykk av båten før de eventuelt selv kommer for å se den. Ved en tilstandsrapport har du fått forventningsstyrt kunden slik at da er de som faktisk kommer for å se på den nærmere en kjøpsbeslutning enn ellers.
 • Det er også viktig å tenke på at kjøpere ikke har anledning til å reklamere på feil og mangler som er beskrevet i Tilstandsrapporten senere, slik at denne vil virke dempende om konflikter skulle oppstå i ettertid av salget.
 • For kjøper er det betryggende å kjøpe en båt med Tilstandsrapport da risikoen for skjulte feil og mangler reduseres, og det er da sannsynlig at betalingsvilligheten for din båt blir høyere.
 • Det vil også være enklere for kjøperen av din båt kunne få finansiering slik at handelen kan gjennomføres.
 • Tilstandsrapport ved salg av bolig har vært vanlig i mange år, og det blir mer og mer vanlig også i forbindelse med salg av båt.

Vurderer du å kjøpe båt?

 • Om du har funnet båten du er interessert i å kjøpe kan vi være «dine øyne på plassen».
 • Vi går nøye gjennom båten for å sjekke om alt er som beskrevet i salgsmaterialet og at båten faktisk er sjødyktig til det farvannet en er ment å brukes i.
 • Om vi finner feil og mangler med båten kan vi identifisere kostnadene ved å utbedre disse, samt å gi deg vår vurdering om prisen som er forlangt for båten.

Annen rådgivning

 • Kanskje du planlegger å benytte båten til bolig, kanskje dra på jordomseiling, eller foreta en ombygning / modernisering av båten du allerede har eller planlegger å kjøpe?
 • Vi kan hjelpe deg med å foreslå hva du må / bør gjøre, hvordan dette bør utføres, og hva dette forentes å koste.
 • Vi kan også tilby finansieringsrådgivning og registering i NIS (Norsk Internasjonalt Skipsregister).
 • Om du vurderer å delfinansiere din nye båt med utleie / charter kan vi komme med gode råd og anbefalinger. Vi kan også hjelpe deg med å etablere et foretak til dette formålet.

Flere tjenester