Takstnett

takstnett-kart

Vi er medlem av Takstnett. Takstnett er Norges største nettverk av profesjonelle takstmenn.

Takstnett er et formelt og gjensidig forpliktende samarbeid mellom de ulike medlemsforetakene.

Det betyr at:

  • Vi leverer takseringstjenester over hele landet.
  • Du som kunde får tilgang til hele Takstnett sin kapasitet i den regionen du trenger.
  • Vi har lang erfaring og kompetanse innenfor taksering av eiendom, verdi og skade.
  • Vi har høy, spiss og bred kompetanse innen takseringsfaget.
  • Takstnett flytter nødvendig kompetanse og kapasitet ved behov, spesielt ved store hendelser/naturskader eller nasjonale anbud.
  • Vi har rammeavtaler med nasjonale forsikringsselskap og andre nasjonale aktører.
  • Du kan uansett velge det takstfirmaet, eller den takstmannen du er vant til eller ønsker for å løse din oppgave.

Sammen for økt trygghet, kapasitet og kompetanse!