Prisliste taksering og andre tjenester

Generell prisliste gjeldende fra 01.01.2024

Tilstandsrapport

Beskrivelse Pris inkl.mva
Leilighet opp til 49 m² BRA7 875
Leilighet opp til 99 m² BRA9 313
Leilighet over 100 m² BRA10 750
Bolig, fritidsbolig, del av tomannsbolig og rekkehus opp til 99 m² BRA10 750
Bolig, fritidsbolig, del av tomannsbolig og rekkehus opp til 149 m² BRA14 188
Bolig, fritidsbolig, del av tomannsbolig og rekkehus fra 150 til 249 m² BRA15 313
Bolig, fritidsbolig, del av tomannsbolig og rekkehus fra 250 til 400 m² BRA17 500
Fritidsbolig opp til 99 m² BRA uten innlagt strøm og vann9 313

Pristillegg

Beskrivelse Pris inkl.mva
Planskisser 2D eller 3D2 188
Verditakst sammen med tilstandsrapport2 625
Rapportavgift Norsk takst - tilstandsrapport300
Rapportavgift Norsk takst - næring og landbruk400
Energimerking625
Materialkostnad blindlokk100

Verditakst

Beskrivelse Pris inkl.mva
Bolig, fritidsbolig, del av tomannsbolig og rekkehus samt leilighet5 688
Landbruk fra16 250
Næring fra22 500

Medlemmer av Bate får 10% rabatt på gjeldende pris for tilstandsrapporter og verditakster for leilighet, bolig, fritidsbolig og privateid tomt. NB! Oppgi medlemsnummer

Medlemmer av Huseiernes Landsforbund og abonnenter av Stavanger Aftenblad får 10% rabatt på gjeldende pris på alle tjenester for leilighet, bolig, fritidsbolig og privateid tomt. NB! Oppgi medlems-/ abonnementsnummer

Alle andre tjenester etter medgått tid og etter gjeldende timerate kr. 1.844,- inkl. mva.
Minstesats for oppmøte er 1,5 time + kjøring/bom eksklusiv rapport.
På alle oppdrag er det tillegg for kjøring, bom og ferjeutgifter samt rapportavgift til Norsk takst.
Ved spesielle objekter eller hybel/leilighet tilknyttet bolig kan det komme tillegg i pris.

Priseksempel for tilstandsrapport:
Bolig 155 m2 BRA      kr.   15.313,-
Kjøring/bom sone 1   kr.      394,-
Energimerking            kr.      625,-
Rapportavgift             kr.      300,-
Materialkostnad         kr.      100,-
Sum totalt                  kr.   16.732,-