illustrajoner takst team_Verditaksering-08

Verditaksering

Vi utarbeider verditakst til alle typer eiendommer, både for privatpersoner, næringseiendommerog landbrukseiendommer

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du å bestille en av våre tjenester?

Bruk bestillingsskjema eller kontakt oss direkte:
Telefon 51 50 24 30
E-post: post@takst-team.no

Vi utarbeider verditakst til alle typer eiendommer. Bestill taksering i dag!

Her kan du sende oss en uforpliktende henvendelse, bestille eller be om pristilbud på våre tjenester – det er bare å fylle ut skjemaet under her.

Privat

Vi utarbeider verditakst til alle typer eiendommer.

  • Boliger, leiligheter og fritidsboliger
  • Tomter og festetomter
  • Utbygningsområder

Verditaksten angir tomteverdi og teknisk verdi for bygninger for det aktuelle takstobjektet. Verditakst utarbeides i hovedsak i forbindelse ved finansiering, salg og skifte.

TRV sertifiserte

Våre takstmenn er sertifiserte TRV = TEGoVA Residential Valuer (Boligtakstmann). Dette er den fremste godkjenning for verdivurdering av boligeiendom på europeisk nivå, og det stilles krav til både erfaring og kunnskap.

Definisjoner TEGoVA:
TEGoVA – Market Value = Markedsverdi

Dette betyr at det antatte beløpet en eiendom kan omsettes for på takseringssdatoen, i en transaksjon mellom en villig kjøper og en villig selger, som blir gjennomført i en «armlengdes avstand» etter en forsvarlig markedsføring og der begge parter har agert rasjonelt og uten tvang eller tilfeldige innfall

TEGoVA (The European Group of Valuers Assosiations) er en europeisk organisasjon bestående av profesjonelle organisasjoner som arbeider med standarder, etikk og kvalitet innenfor området, taksering av fast eiendom. TEGoVA representer interessene til kvalifiserte takstmenn i mer enn 60 organisasjoner fra over 30 land. Disse representerer mer enn 70.000 takstmenn i Europa.

Næring

Vi utarbeider verditakst på alle typer næringseiendommer.

  • Bygg
  • Tomter
  • Utbygningsprosjekter

Lokal kjennskap til markedet og området i lang tid, gir oss en god kunnskap om eiendomsverdier.

Næringseiendommer blir verditaksert av takstmenn som har tilleggsutdanning innenfor disse feltene. Våre takstmenn har REV-sertifisering (Recognized European Valuer) som er det høyeste kvalitetsstempelet for verdivurdere i EU, og en bekreftelse på at den utførende part tilfredsstiller de samme krav som i resten av Europa.

Internasjonalt er det i løpet av de senere årene etablert klare kompetanse- og sertifiseringskrav for denne typen taksering. De er nedfelt i den europeiske sertifiseringsordningen REV baserer seg på EVS (European Valuation Standards) og er en internasjonal sertifisering for å verdsette næringseiendom, utarbeidet av den europeiske organisasjonen for verdivurderer, TEGoVA.

Den Europeiske sentralbanken har nå fastslått at de vil stille krav til at all verdivurdering av næringseiendom skal utføres i henhold til European Valuation Standars, EVS, også kjent som «The blue book». Det betyr blant annet at flere av Europas største banker nå må vurdere sin eksponering mot eiendom etter EVS. EVS skal også være den foretrukne standard i EU ved tvilstilfeller.

Landbruk

Vi utarbeider verditakst på alle typer landbrukseiendommer iht NTF’s retningslinjer og gjeldende konsesjonslov.

Landbruksdepartementet har i forskjellige rundskriv gitt generelle retningslinjer som verdisetting av konsesjonspliktige eiendommer skal bygge på. Det er ikke meningen at retningslinjene skal følges slavisk, men det åpnes for takstmannens skjønn.


Flere tjenester