Nyvalgt styre
Fra venstre, Hans Otto Øverby, Hans ANdreas Trætteberg, styreleder Asbjørn Frafjord, Kristian Øverbye og Morten Lie

Nytt styre valgt i Landbruksforeningen i Norsk Takst

 

Nyvalgt styre

Det er avholdt årsmøte i Landbruksforeningen i Norsk Takst og nytt styre er valgt – disse er :
Styreleder: Asbjørn Frafjord (bonde og byggmester) – Takstmann hos Takst Team AS
Styremedlemmer: Hans Otto Øverby (Forstkandidat og skogeier), Hans Andreas Trætteberg (agronom/økonom og tidligere bonde), Kristian Øverbø (sivilagronom og eierskifterådgiver) og Morten Lie (bygningsingeniør og bonde)

Styret representerer 135 landbruks-spesialister over hele landet.

Vi gratulerer Asbjørn med vervet og ønsker det nye styret lykke til!