dobbel

Nytt medlem i Takstnett

To nye medlemmer i Takstnett

Takstnett har fått to nye medlemmer. Det er Per Mulvik AS v/ Ottar Skare og Industritaksering AS v/Nils Ivar Hole.

Per Mulvik AS har hovedkontor i Volda i Møre og Romsdal, samt avdelingskontor i Nordfjordeid i Sogn og Fjordane.

Per Mulvik AS er et rådgivende ingeniørfirma som arbeider med ulike fagområder innen bygg- og anleggsteknikk, derav er taksering ett av områdene.
Det er for tiden 5 takstmenn ansatt i firmaet. Ottar Skare, Rune Wetterhus, Kjell Roen, Jan-Norvald Jønsson og Ann Barbra Lillefosse.

Industritaksering AS har kontor i Drammen.

Industritaksering AS arbeider og takserer innenfor verdivurdering av industrianlegg, maskiner og løsøre.

Takstnett ønsker velkommen til nettverket av profesjonelle takstmenn.