Ekstremværet Synne
Ekstremværet Synne

Ekstremvær og skadetaksering – er takstbransjen godt nok forberedt?

Redaksjonen har tatt en prat med Oddvar Flottorp, daglig leder i Takstnett, om takseringsbransjen og framtidsutsiktene med enda mer ekstremvær i tiden som kommer.

Vi har allerede fått merke de første høststormene, og romjulen pleier normalt å by på enda røffere vær – hva gjør forsikringsbransjen og takstbransjen?

Se for dere en ny hendelse med 20000 stormskader, tilsvarende orkanen Dagmar i 2011. Hvordan skal vi takle slike hendelser i fremtiden med hensyn på profesjonell og objektiv taksering? Vi ønsker å utfordre bransjen til å foreta en grundig analyse av dette, for hendelsen kommer, og den kan komme når som helst, sier en engasjert Oddvar.

Taksering av naturskader er spennende og utfordrende, og krever god kompetanse og forståelse for konstruksjoner og forsikringsvilkår. Denne kunnskapen tilegnes gjennom faglig utdannelse, flere år med taksering av skader og ved kursing gjennom Norges Eiendomsakademi og naturskadepoolen.

Videre sier han; vår oppfatning er at bransjen ikke er forberedt på å takle denne type hendelser i det hele tatt. Oppdragene til skadetakstmenn har gått drastisk ned de siste 10 årene, det har blitt langt færre profesjonelle skadetakstmenn, og de fleste småskader blir i dag reparert uten at den takseres og kvalitetssikres av en objektiv takstmann. Dette gjør noe med den totale kapasiteten i takstbransjen, både kompetansemessig og beredskapsmessig.

Du refererer stadig til en objektiv takstmann, hva betyr dette for kunden/forsikringsselskapene?

Det betyr kort fortalt en som ikke har bindinger til noen av partene, og som ikke har noen egeninteresse i utfallet av taksten. Det er kun en uavhengig takstmann som er objektiv, alle andre har økonomisk interesse i skadesaken. Skal man være sikret et riktig og rettferdig skadeoppgjør iht. forsikringsvilkårene, bør skaden takseres av en uavhengig takstmann. Et annet viktig moment i alt dette er å forebygge slik at man unngår tilsvarende skader i fremtiden, samt sikre at dårlig og mangelfullt arbeid blir utbedret at de ansvarlige. Skadeforebygging er god økonomi for alle, det sikrer verdier og kan også redde liv. Den objektive takstmannen har definitivt en viktig rolle når det kommer til klimaendringer, ekstremvær og de skadene som garantert kommer i framtiden, avslutter Oddvar.

Les mer om skadetaksering her