Leiv K. Haga får Norges Vels medalje
Fra venstre, Ellen M. Walvik, Leiv K. Haga og Bjørn Åge Maribu

Vi hedrer en særdeles god og kompetent kollega!

Leiv K. Haga ble hedret med Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste på sommerfesten til Takst Team, på Preikestolen Fjellstue.

Leiv er den ene av våre to gründere i Takst Team, og har vært en særdeles stødig kar som har bygd selskapet stein på stein i over 35 år – med nøkternhet og høye krav til egen arbeidsinnsats og kompetanse.

Han er er en viktig mentor som har mye å by på av gode råd og kompetanse – og ikke minst gode historier etter sin lange tid i takstbransjen. Vi er glad for at Leiv kun er en «tøysepensjonist» og fortsatt jobber og bidrar for laget!

Gratulerer Leiv, vel fortjent!