Takst Team - Setter pris på dine verdier
Takst Team - Setter pris på dine verdier

Energiøkonomisk, smart og bærekraftig renovering av bolig.

Går du med planer om større renovering eller ombygging av din bolig? I disse tider med høye strøm- og materialpriser, kan det være både smart og økonomisk å søke faglig bistand fra våre takstingeniører. Vi blir med på en felles gjennomgang av boligen før renovering, for å gå gjennom dine planer og ønsker. Dette kan vi gjøre enten som en muntlig gjennomgang/befaring – eller med en oppsummerende rapport i etterkant.

Vi tilbyr følgende tjenester i forbindelse med renovering/ombygging av bolig:

  • Hva du bør prioritere først ut fra et økonomisk ståsted og boligens konstruksjon/tilstand.
  • Hvordan du kan renovere mest mulig energiøkonomisk, og søke om økonomisk støtte fra Enova.
  • Hvordan prioritere når det gjelder riving, gjenbruk og bærekraftige løsninger/materialer.
  • Sette en forhåndstakst/verditakst som du kan ta til banken for å søke om byggelån
  • Følge opp byggelånet for banken din, slik at begges interesser ivaretas og progresjon overholdes.
  • Skulle du være uheldig med dårlig utført arbeid, kan vi utarbeide reklamasjonsrapport for saken din mot håndverker.