Egenerklæring
Den nye tilstandsrapporten

Egenerklæring ved salg av bolig – hva er viktig å få med?

Våre takstmenn utarbeider tilstandsrapporter for boliger som skal legges ut for salg, arveoppgjør, velikeholdsplaner o.l. Dette gjør vi på oppdrag for meglere, advokater, forsikringsselskap eller privatpersoner. Når vi kommer på befaring, er det viktig at selger har klar egenerklæring og kan gå gjennom denne sammen med oss. Ut fra egenerklæringen får takstmann bakgrunnskunnskap og kan spørre om funnene/feilene som er i boligen, samt at det er nyttig og viktig informasjon for utarbeidelsen av tilstandsrapporten.

Videre er det en ny lov som trer i kraft rundt juli 2020 som er av særdeles viktig betydning ved kjøp og salg av eiendom, den nye avhendingsloven, som pålegger selger å dokumentere boligen som selges, dvs at man ikke lenger kan skrive at boligen “selges som den er”. Dette betyr at selger må utarbeide en ærlig og riktig egenerklæring, samt at takstmann lager en så grundig tilstandsrapport som mulig. Før loven trer i kraft vil det nok komme nye krav til erklæring og rapport. Selgers opplysningsplikt gjelder uavhengig av spørsmålene i egenerklæringsskjemaet, og selger kan bli holdt ansvarlig for mislighold av opplysningsplikten knyttet til evt. andre forhold ved boligen. Kjøper kan ikke klage på noe som er omtalt skriftlig i tilstandsrapporten, i selgerens egenerklæring eller i eiendomsmeglerens omtale av boligen. Med de nye tilstandsrapportene vil de aller fleste feil i boligen være omtalt, enten direkte eller via en oppfordring om å sjekke nærmere.

Hva er viktig å få med seg når du fyller ut egenerklæringen?

  • Skjemaet inneholder en rekke spørsmål om forhold ved boligen. Selger har mulighet til å krysse for ”ja” og ”nei” osv., samt komme med evt. utfyllende opplysninger. Det er viktig å bemerke at egenerklæringsskjemaet gir uttrykk for selgers kunnskap om forhold ved boligen. Det kan være at det har vært skadedyr i boligen tidligere, men som ikke nåværende eier kjenner til.
  • Man krysser av for “vet ikke” dersom det er noe man ikke har kjennskap til, spør evt. takstmann under befaringen om dette, så kan dere se på dette sammen.
  • Dersom man har gjort en del utbedringer selv, så krysser man av for “ufaglært”.
  • Dersom det er en fagmann som har hjulpet deg med dette, så kan du krysse av for “faglært”- men da bør det følge med dokumentasjon for utført arbeid.
  • Hvis du har fått utført arbeid på det elektriske anlegget etter 1999, skal du ha fått en samsvarserklæring der den ansvarlige for jobben bekrefter hva som er gjort og går god for at alt er utført i tråd med forskriftene. Samsvarserklæringen er eiers garanti for at planlegging, utførelse og endring av et elektrisk anlegg er i henhold til gjeldende sikkerhetskrav. Eier har krav på en slik garanti både for nye elektriske anlegg og der det blir foretatt endringer på et eksisterende anlegg. Eier av det elektriske anlegget plikter å ta vare på denne type dokumenter i hele anleggets levetid. Dokumentene skal være tilgjengelige ved senere endringer på anlegget, ved eiendomsoverdragelse og ved Det lokale eltilsynets (DLE) kontroll av anlegget, feks. i boligmappa.no
  • Egenerklæringsskjemaet skal være klart når takstmann kommer befaring, da dette er med å danne grunnlaget for tilstandsrapporten.
  • Viktigste rådet av alle – vær ærlig når du svarer!

Lykke til med boligsalget!