Båt på skjær

Sommer = båtliv… og skjær i sjøen?

Sommer er tid for båtliv og gøy på sjøen, men dessverre også høysesong for skader til sjøs. Skulle uhellet være ute, har vi sertifiserte takstmenn for båt som kan bistå med taksering av skade, maskin og tilstand. Våre takstmenn er sertifiserte gjennom Norsk Takst og DBS (Finans Norge) innen båttaksering, maskintaksering og driftstilbehør.

Skadetaksering overfor forsikringsselskap:

  • Vi har lang erfaring med taksering av båtskader og har brukertilganger både på In4mo og DBS slik at du kan få rapportene direkte inn i deres fagsystem.
  • Vi har sertifiserte takstmenn av båt i Norge, ved å benytte deg av oss er du garantert kvalitet i takstrapporten.
  • I taksten vil vi komme med en anbefalt reparasjonsmetode og en oversikt over estimerte skadekostnader.
  • Vi tilbyr å følge opp og kontrollere reparasjonsarbeidene og kan også sørge for transport av skadede båter/fartøy til verkstedene dere ønsker å benytte.
  • I en skadetakst vil det bli identifisert årsaken til selve skaden og hvilke bakenforliggende årsaker som lå til grunn for skaden. Videre er det viktig ved skader å identifisere om det finnes regressmuligheter mot tredje part, som man eventuelt kan lastes for at skaden oppstod.

Utover dette kan vi tilby tilstandsrapport av båten, dette innbefatter:

  • Detaljert inspeksjon av en båt, utført av en kvalifisert og nøytral takstmann.  Hensikten er å bestemme båtens nåværende tilstand, samt å fastslå om båten er sjødyktig ut fra det bruket den er bygget for.
  • Videre vurderes det hva slags  vedlikehold og reparasjoner som er påkrevd, eller sannsynligvis vil være nødvendig i nær fremtid.
  • Taksten blir utarbeidet uten å foreta noen demonteringer i båten. Vanskelig tilgjengelige områder blir inspisert via fiberoptiske hjelpemidler. Tre og glassfiberskrog blir målt med fuktmåler for å kunne identifisere råte og vann i skrog.
  • Om oppdragsgiver ønsker at båten skal heises på land for inspeksjon av fremdrift og undervannsskrog, må dette spesifiseres i bestillingen.

Les mer om båttaksering her