Prisliste taksering og andre tjenester

Den nye tilstandsrapporten

Generell prisliste gjeldende fra 01.12.2021

Tilstandsrapport etter ny avhendingslov

Beskrivelse Pris inkl.mva
Leilighet opp til 99 m² BRA8 850
Leilighet over 100 m² BRA10 250
Bolig opptil 149 m² BRA13 500
Bolig fra 150 til 249 m² BRA14 550
Bolig fra 250 til 400 m² BRA16 700
Fritidsbolig opp til 99 m² BRA9 750
Fritidsbolig fra 100 til 149 m² BRA13 250
Fritidsbolig over 150 m² BRA14 300
Fritidsbolig uten innlagt vann og strøm8 500

Pristillegg

Beskrivelse Pris inkl.mva
Hybel/leilighet m/våtrom2 500
Garasje/uthus/bod/naust2 500
Ved mer enn 3 stk. våtrom, pris pr. våtrom1 250
Planskisser 2D eller 3D1 900
Virtuell oppmåling med skisser4 400
Verditakst sammen med tilstandsrapport2 500
Energimerking500

Verditakst

Beskrivelse Pris inkl.mva
Enebolig, rekkehus, tomannsbolig, leilighet opp til 199 m² BRA5 000
Enebolig, rekkehus, tomannsbolig, leilighet fra 200 m² BRA5 250
Tomt fra5 000
Landbruk fra10 000
Næring fra15 000

Gjeldende pris for tilstandsrapport er for inntil tre våtrom dvs kjøkken, bad og vaskerom. Toalett regnes ikke som våtrom.
Medlemmer av Bate får 10% rabatt på gjeldende pris for tilstandsrapporter og verditakster for leilighet, bolig, fritidsbolig og privateid tomt.
Medlemmer av Huseiernes Landsforbund får 10% rabatt på gjeldende pris på alle tjenester for leilighet, bolig, fritidsbolig og privateid tomt.

Alle andre tjenester etter medgått tid og etter gjeldende timerate kr. 1.600,- inkl. mva.
Minstesats for oppmøte er 1,5 time + kjøring/bom eksklusiv rapport.
På alle oppdrag er det tillegg for kjøring, bom og ferjeutgifter samt rapportavgift til Norsk takst.

Priseksempel for tilstandsrapport:
Bolig 155 m2 BRA kr. 14.550 + hybel m/bad kr. 2.500 + garasje kr. 2.500 + kjøring/bom kr. 250,- + Rapportavgift til Norsk takst kr. 225,- = totalt kr. 20.025 inkl. mva