Prisliste

Den nye tilstandsrapporten

Prisliste taksering og rapporter

Prisliste gjeldende f.o.m. 01.03.2021 – alle priser er inkl. mva    
Leilighet Mindre enn 80 m2 Større enn 80 m2
Arealmåling (kun)  2.500  3.000
Våtromskontroll 4.250 4.750
Tilstandsrapport m/arealmåling 4.750 5.750
Tillegg for Verditakst 2.250 2.250
Verditakst (kun) 4.750 4.750
Enebolig/Rekkehus/Tomannsbolig/Fritidsbolig Mindre enn 150 m2 Større enn 150 m2 Større enn 300 m2
Arealmåling (kun) 3.000 3.500 4.000
Tilstandsrapport m/arealmåling 6.250 7.750 8.750
Tillegg for kjeller (uinnredet) 625 625 625
Tillegg for kjeller (innredet) 1.000 1.000 1.000
Tillegg for leilighet 2.000 2.000 2.000
Tillegg for Verditakst 2.250 2.250 2.250
Verditakst (kun) 4.750 4.750 4.750
Reklamasjonsvurdering med rapport 8.000-> 8.000-> 8.000->
  • Ved oppdatering av Tilstandsrapport eller Våtromskontroll (6-12 mnd) forutsatt samme eier,  gir vi 40% rabatt på gjeldende pris.
  • Medlemmer av Bate får 10% rabatt på gjeldende pris for tilstandsrapporter og verditakster for leilighet, bolig, fritidsbolig og privateid tomt.
  • Medlemmer av Huseiernes Landsforbund får 10% rabatt på gjeldende pris på alle tjenester for leilighet, bolig, fritidsbolig og privateid tomt.
  • Alle andre tjenester etter medgått tid og etter gjeldende timerate.
  • Minstesats for oppmøte er 1 time + kjøring/bom eksklusiv rapport.
  • På alle oppdrag er det tillegg for kjøretid, kilometer, bom og ferjeutgifter.

Bestillingsskjema